top of page
Szülői Érintés
Általános Szerződési Feltételek

A hatályos dokumentum PDF formátumban

itt olvasható vagy tölthető le:

Tartalomjegyzék
1.    Alapadatok    
1.1.     A szolgáltató adatai    
2.    Szolgáltatások szabályai    
2.1.     Többalkalmas egyéni babamasszázs tanfolyam    
2.2.     Intenzív egyéni babamasszázs tanfolyam    
2.3.     Többalkalmas csoportos babamasszázs tanfolyam     
2.4.     Intenzív csoportos babamasszázs tanfolyam     
2.5.     Digitális Szolgáltatás     
3.    Elállás joga    
1.sz. Melléklet    


Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (szuloierintes.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő URL-n: https://szuloierintes.hu/aszf, 2020. április 27. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A Szolgáltató a módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal közzéteszi a weboldalon. Utolsó módosítás: 2020. április 27., amely április 27-től lép hatályba. Az ÁSZF a két dátum közti időszak alatt a módosítandó tartalmak kiemelésével kerül publikálásra, azt követően a módosítások beépülésével. A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes. 

1. Alapadatok 


1.1. A szolgáltató adatai 


1.1.1. Molnárová Alzbeta (egyéni vállalkozó) 


•    Nyilvántartási szám: 53673363 
•    Adószám: 69778948-1-51 
•    Székhely: 1133 Budapest, Pannónia utca 102. 
•    Számlaszám: 11600006-00000000-50233982 
•    Statisztikai számjel: 69778948855923101 
•    Email: szuloierintes@gmail.com 
•    Telefon: +36 70 585 6554 

2. Szolgáltatások szabályai 


     2.1. Többalkalmas egyéni babamasszázs tanfolyam (a továbbiakban: TA-Egyéni tanfolyam)


A TA-Egyéni tanfolyam az Ügyfél választásától függően történhet személyesen vagy online (valamely internetes videó kommunikációs programon keresztül). Személyes tanfolyam esetében Szolgáltató házhoz megy, vagy helyszínt bérel. Helyszínbérlés esetében a terembérlés költsége az Ügyfélt terheli.


2.1.1. Jelentkezés


Ügyfél a Szolgáltató weboldalán megadott e-mail címén vagy telefonszámán keresztül tudja felvenni a kapcsolatot és időpontot egyeztetni. Ezt követően a Szolgáltató e-mailben megerősíti Ügyfélt az időpontról és helyszínről (vagy a lebonyolítás technikai feltételeiről), a fizetés mikéntjéről, továbbá amennyiben terembérlésre volt szükség, a Lemondás esetén felmerülő költségekről(2.1.3.). 


2.1.2. Szolgáltatás díja és Fizetés 


A szolgáltatás díja a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalon feltüntetett díj. 


A teljes díjat Ügyfél előre, banki átutalással fizeti a Jelentkezés napjától számított 72 órán belül. Amennyiben a Fizetés 72 órán belül nem történik meg, a Jelentkezés semmisnek tekintendő, vagy Ügyfélnek újra kell jelentkeznie a Szolgáltatónál.


A számlát Szolgáltató legkésőbb a tanfolyam utolsó napját követően 10 munkanapon belül állítja ki elektronikus formában. 


2.1.3. Lemondás vagy időpontmódosítás 


Ügyfél a megbeszélt időpontot telefonon vagy e-mailben lemondhatja legalább 72 órával a teljesülés előtt, vagy kérheti az időpont megváltoztatását. Amennyiben a lemondás vagy módosítás kevesebb, mint 72 órával az időpont teljesülése előtt történik, ügyfél köteles a tanfolyam befizetett díjának további 10%-át befizetni az elveszett időpont fejében.


A tanfolyam lemondása, azaz a szolgáltatástól való elállás esetén az előre kifizetett tanfolyam díját Szolgáltató teljes egészében visszatéríti, amennyiben Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolja. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)


2.1.4. Szolgáltatás szabályai 


TA-Egyéni tanfolyamon a Szolgáltató és Ügyfél, valamint Ügyfél kisbabája vesznek részt. A TA-Egyéni tanfolyam alkalmai a megkezdeni kívánt folyamattól függően történhetnek személyesen vagy online módon. A személyesen tartott TA-Egyéni tanfolyam időpontjait és helyszínét a Szolgáltató előre egyezteti Ügyféllel. A TA-Egyéni tanfolyam a tanfolyamon résztvevő csecsemő alkalmazkodóképességétől és a választott csomag tartalmától függően 2-4 alkalmat, alkalmanként 60-120 percet vehet igénybe. Az egyes alkalmak hossza és száma csomagok szerint a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalon van feltüntetve.


Ügyfél a kapott segédanyagokat (pl. képes útmutató, szöveges útmutató, digitális oktatóanyagok) harmadik fél számára nem adhatja ki. A tanfolyamon hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS, videó- és képfelvétel csakis a Szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ez megtörténik, büntetőjogi szankciót vonhat maga után.


A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél személyes adatait harmadik fél számára kizárólag Ügyfél beleegyezésével adhatja ki.

     2.2. Intenzív egyéni babamasszázs tanfolyam (a továbbiakban: I-Egyéni tanfolyam)


Az I-Egyéni tanfolyam minden esetben offline, azaz személyesen történik. I-Egyéni tanfolyam esetében Ügyfél választásától függően a Szolgáltató házhoz megy, vagy helyszínt bérel. Helyszínbérlés esetén a terembérlés költsége az Ügyfélt terheli.


2.2.1. Jelentkezés


Ügyfél a Szolgáltató weboldalán megadott e-mail címén vagy telefonszámán keresztül tudja felvenni a kapcsolatot és időpontot egyeztetni. Ezt követően a Szolgáltató e-mailben megerősíti Ügyfélt az időpontról és helyszínről (és/vagy a lebonyolítás technikai feltételeiről), a fizetés mikéntjéről, továbbá amennyiben terembérlésre van szükség, a lemondás esetén felmerülő költségekről(2.2.3.). 


2.2.2. Szolgáltatás díja és Fizetés 


A szolgáltatás díja a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalon feltüntetett díj. 


A teljes díjat Ügyfél egyben előre, banki átutalással fizeti a Jelentkezés napjától számított 72 órán belül. Amennyiben a Fizetés 72 órán belül nem történik meg, a Jelentkezés semmisnek tekintendő, vagy Ügyfélnek újra kell jelentkeznie a Szolgáltatónál.


A számlát a Szolgáltató legkésőbb a tanfolyamot követően 10 munkanapon belül állítja ki elektronikus formában. 


2.2.3. Lemondás vagy időpontmódosítás 


Ügyfél a megbeszélt időpontot telefonon vagy e-mailben lemondhatja legalább 72 órával a teljesülés előtt, vagy kérheti az időpont megváltoztatását. 


A tanfolyam lemondása, azaz a szolgáltatástól való elállás esetén az előre kifizetett tanfolyam díját Szolgáltató teljes egészében visszatéríti, amennyiben Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolja. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet). 


2.2.4. Szolgáltatás szabályai 


I-Egyéni tanfolyamon a Szolgáltató és Ügyfél, valamint Ügyfél kisbabája vesznek részt. Az I-Egyéni tanfolyam egyalkalmas, és kizárólag offline, azaz személyesem történhet. Az I-Egyéni tanfolyam időpontját és helyszínét a Szolgáltató előre egyezteti Ügyféllel. Az I-Egyéni tanfolyam 180 percet vehet igénybe.
Ügyfél a kapott segédanyagokat (pl. képes útmutató, szöveges útmutató, digitális oktatóanyagok) harmadik fél számára nem adhatja ki. A tanfolyamon videófelvételt, hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS, vagy azok csakis a Szolgáltató beleegyezésével készíthetők. Amennyiben ez megtörténik, büntetőjogi szankciót vonhat maga után.


A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél személyes adatait harmadik fél számára kizárólag Ügyfél beleegyezésével adhatja ki.

     2.3. Többalkalmas csoportos babamasszázs tanfolyam (a továbbiakban: TA-Csoportos tanfolyam)


A TA-Csoportos tanfolyam minden esetben offline, azaz személyesen történik. A TA-Csoportos tanfolyam időpontjait Szolgáltató hirdeti meg időszakosan a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalon, és/vagy a facebook.com/szuloierintes/events oldalon.


TA-Csoportos tanfolyam esetében a helyszínt Szolgáltató biztosítja. Helyszínbérlés esetében a terembérlés költsége az Ügyfélt terheli, melynek árát a tanfolyam díja már tartalmazza.


2.3.1. Jelentkezés 


Ügyfél a Szolgáltató által megadott időpontokra jelentkezik, a Szolgáltató weboldalán megadott e-mail címén vagy telefonszámán keresztül veszi fel a kapcsolatot. Facebook-eseményre való visszajelzés nem minősül jelentkezésnek.


2.3.2. Szolgáltatás díja és Fizetés 


A szolgáltatás díja a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok és/vagy a tanfolyam Facebook-eseményének leírásában feltüntetett díj. 


A teljes díjat Ügyfél előre, banki átutalással fizeti a Jelentkezés napjától számított 72 órán belül. Ezáltal Ügyfél helye biztosítva van a tanfolyamon. Amennyiben a Fizetés 72 órán belül nem történik meg, a Jelentkezés semmisnek tekintendő, vagy Ügyfélnek újra kell jelentkeznie a Szolgáltatónál.
A számlát a Szolgáltató legkésőbb a tanfolyam utolsó napját követően 10 munkanapon belül állítja ki elektronikus formában. 


2.3.3. Lemondás vagy időpontmódosítás 


Ügyfél a tanfolyamon való részvételt telefonon vagy e-mailben lemondhatja. 


A tanfolyam lemondása, azaz a szolgáltatástól való elállás esetén az előre kifizetett tanfolyam díját Szolgáltató teljes egészében visszatéríti, amennyiben Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolja. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet). 


A tanfolyam megkezdése után Ügyfél elveszti elállási jogát.


Amennyiben a tanfolyam lemondása az első időpont kezdete előtt kevesebb mint 72 órával történt, a tanfolyam díja vissza nem térítendő.


Ügyfél az időpont megváltoztatását nem kérheti. Amennyiben Ügyfél nem tud megjelenni egy-egy alkalmon, a későbbi alkalmakon lehetősége lesz ismétlésre, felzárkózásra. Ügyfél ebben az esetben sem a tanfolyam díját, sem annak egy részletét vissza nem igényelheti.


2.3.4. Szolgáltatás szabályai 


A TA-Csoportos tanfolyamon a Szolgáltató és a tanfolyam díját befizetett Ügyfelek, valamint kisbabáik vehetnek részt. A tanfolyamon résztvevők száma maximum 6 fő lehet, mely szám kizárólag a felnőtt résztvevők számát jelöli.

 
A TA-Csoportos tanfolyam helyszínét és időpontját a Szolgáltató előre egyezteti Ügyfelekkel e-mailben. A TA-Csoportos tanfolyam 5 alkalmat, alkalmanként 60-90 percet vehet igénybe.


Ügyfél a kapott segédanyagokat (pl. képes útmutató, szöveges útmutató, digitális oktatóanyagok) harmadik fél számára nem adhatja ki. A tanfolyamon videófelvételt, hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS, vagy azok csakis a Szolgáltató és a többi résztvevő beleegyezésével készíthetők. Amennyiben ez megtörténik, büntetőjogi szankciót vonhat maga után.


A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél személyes adatait harmadik fél számára kizárólag Ügyfél beleegyezésével adhatja ki.

     2.4. Intenzív csoportos babamasszázs tanfolyam (a továbbiakban: I-Csoportos tanfolyam)


Az I-Csoportos tanfolyam minden esetben offline, azaz személyesen történik. Az I-Csoportos tanfolyam időpontját Szolgáltató hirdeti meg időszakosan a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalon, és/vagy a facebook.com/szuloierintes/events oldalon.


I-Csoportos tanfolyam esetében a helyszínt Szolgáltató biztosítja. Helyszínbérlés esetében a terembérlés költsége az Ügyfélt terheli, melynek árát a tanfolyam díja már tartalmazza.


2.4.1. Jelentkezés 


Ügyfél a Szolgáltató által megadott időpontra jelentkezik, a Szolgáltató weboldalán megadott e-mail címén vagy telefonszámán keresztül veszi fel a kapcsolatot. 


2.4.2. Szolgáltatás díja és Fizetés 


A szolgáltatás díja a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok és/vagy a tanfolyam Facebook-eseményének leírásában feltüntetett díj. 


A teljes díjat Ügyfél előre, banki átutalással fizeti a Jelentkezés napjától számított 72 órán belül. Ezáltal Ügyfél helye biztosítva van a tanfolyamon. Amennyiben a Fizetés 72 órán belül nem történik meg, a Jelentkezés semmisnek tekintendő, vagy Ügyfélnek újra kell jelentkeznie a Szolgáltatónál.
A számlát a Szolgáltató legkésőbb a tanfolyamot követően 10 munkanapon belül állítja ki elektronikus formában. 


2.4.3. Lemondás vagy időpontmódosítás 


Ügyfél a tanfolyamon való részvételt telefonon vagy e-mailben lemondhatja. Ügyfél időpontmódosítást nem kérhet. 


A tanfolyam lemondása, azaz a szolgáltatástól való elállás esetén az előre kifizetett tanfolyam díját Szolgáltató teljes egészében visszatéríti, amennyiben Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolja. (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet). 


A tanfolyam megkezdése után Ügyfél elveszti elállási jogát.


Amennyiben a lemondás a tanfolyam időpontja előtt kevesebb, mint 72 órával történik, a tanfolyam befizetett díja nem visszatérítendő.


2.4.4. Szolgáltatás szabályai 


Az I-Csoportos tanfolyamon a Szolgáltató és a tanfolyam díját befizetett Ügyfelek, valamint kisbabáik vesznek részt. A résztvevők száma maximum 6 fő lehet, mely szám kizárólag a felnőtt résztvevők számát jelöli. 


Az I-Csoportos tanfolyam helyszínét és időpontját a Szolgáltató előre egyezteti Ügyfelekkel e-mailben. Az I-Csoportos tanfolyam 180 percet vehet igénybe.


Ügyfél a kapott segédanyagokat (pl. képes útmutató, szöveges útmutató, digitális oktatóanyagok) harmadik fél számára nem adhatja ki. A tanfolyamon videófelvételt, hangfelvételt készíteni szigorúan TILOS, vagy azok csakis a Szolgáltató és a többi résztvevő beleegyezésével készíthetők. Amennyiben ez megtörténik, büntetőjogi szankciót vonhat maga után.


A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél személyes adatait harmadik fél számára kizárólag Ügyfél beleegyezésével adhatja ki.

     2.5. Megvásárolható digitális oktatóanyagok (a továbbiakban: Digitális Szolgáltatás)


A Digitális Szolgáltatásba azon oktatási anyagok, szellemi termékek (pl. írott oktatóanyagok), valamint gyakorlati értékek (pl. videón bemutatott masszázsgyakorlatok) tartoznak, amelyek a szuloierintes.hu aldomainjeinek valamelyikén vagy e-mailben megrendelhetők, megvásárolhatók. 


2.5.1. Vásárlási szándék jelzése 


Ügyfél a Szolgáltató megadott e-mail címén, telefonszámán vagy a szuloierintes.hu Digitális Szolgáltatást bemutató aldomainjén látható űrlapon keresztül tudja tudatni vásárlási szándékát a Szolgáltatóval. Ezen kapcsolatfelvételek esetén Szolgáltató felkeresi Ügyfélt az általa megadott elérhetőségek (telefonszám vagy email cím) valamelyikén, és egyeztetik a vásárlási folyamat részleteit.


2.5.2. Digitális Szolgáltatás díja


A Digitális Szolgáltatás díjai a szuloierintes.hu/arak-szolgaltatasok oldalról és/vagy a szuloierintes.hu egyéb, az adott Digitális Szolgáltatást leíró, hirdető aldomanjeiről érhetők el.


2.5.3. Vásárlás és Fizetés 


A Vásárlás feltétele a Vásárlási szándék jelzése a Szolgáltató felé a 2.5.1 pontban megadott módok szerint. 
A Fizetés minden esetben előre, banki átutalással történik. A vásárlási folyamat egyeztetése után Szolgáltató e-mailben küldi el Ügyfélnek a banki átutaláshoz szükséges adatokat, a folyamat részleteit. 
A Szolgáltató díjbekérőt küld Ügyfélnek a választott Digitális Szolgáltatás árával, melyet ügyfél 72 órán belül köteles teljesíteni a Digitális Szolgáltatás díjának banki átutalásával. Amennyiben Ügyfél nem teljesíti a Fizetést 72 órán belül, azzal jelzi, hogy eláll vásárlási szándékától.


A Szolgáltató a díj beérkezését követően 48 órán belül köteles kiküldeni Ügyfélnek a megvásárolt Digitális Szolgáltatást e-mailben.


2.5.4. Szolgáltatás szabályai 


A megvásárolt Digitális Szolgáltatás használatára kizárólag Ügyfél jogosult. 


Ügyfél a Digitális Szolgáltatást, az abba tartozó oktatási anyagokat harmadik fél számára nem adhatja ki.
Ügyfélnek a megkapott Digitális Szolgáltatáshoz örökérvényű hozzáférése van.


A Szolgáltató vállalja, hogy Ügyfél személyes adatait harmadik fél számára kizárólag Ügyfél beleegyezésével adhatja ki. Amennyiben ez megtörténik, büntetőjogi szankciót vonhat maga után.


3. Elállás joga


Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jogot illetően minden tekintetben e kormányrendelet az irányadó.


Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél vagy az általa megjelölt harmadik személy a terméket átveszi/az ahhoz való hozzáférést e-mailben megkapja.


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében, szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.


Nem illeti meg az elállási jog Ügyfélt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.


A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát, 


     a)    a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

     b)    olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

     c)    a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.


Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére. 


A fogyasztó elállási jog gyakorlása során kizárólag a terembérlés költségét viseli, amennyiben szükség volt rá, kivéve, ha a vállalkozás jelen ÁSZF-ben vállalta e költség viselését.


A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk.


Amennyiben Ügyfél élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató e-mail címén vagy telefonszámán. 


Megvásárolt termék esetében Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.
Amennyiben Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles e-mailben eljuttatni az alábbi címre: szuloierintes@gmail.com. Minta: 1.sz. melléklet.


Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken. Továbbá, Ügyfél panasszal élhet a Budapesti Békéltető Testületnél (A Budapesti Békéltető Testület székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.)

1.    sz. Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 


(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) 


Címzett: * 
Alulírott/ak     kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: * 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: * 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt:


 

bottom of page